Laksefiske 2022

Det nærmer seg starten på en ny sesong for laksefiske. Firma Albert Collett kan tilby slikt fiske i Opløelva inne på Salsbruket. Mer informasjon og mulighet for kjøp av fiskekort finner du på nettstedet utmarkscompagniet.no.

Firma Albert Collett tilbyr også tilrettelagt laksefiske inklusive overnatting og full bevertning samt guiding i Moelven på Salsnes.  Slikt fiske er nærmere beskrevet på nettstedet CollettLodge.no.